Platná legislativa

hlavní právní předpisy upravující činnost energetických specialistů a autorizovaných inženýrů
 
 • 183/2006Sb - zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • 499/2006Sb - vyhláška o dokumentaci staveb
 • 406/2000Sb - zákon o hosporaření energií
 • 78/2013Sb - vyhláška o energetické náročnosti budov
 • 118/2013Sb - vyhláška o energetických specialistech
 • 193/2013Sb - vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
 • 194/2013Sb - vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
 • 441/2012Sb - vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • 480/2012Sb - vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
 • 193/2007Sb - vyhláška kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
 • 194/2007Sb - vyhláška kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
 • 165/2012Sb - zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

přehled veškeré platné legislativy z oblasti stavebnictví a energetiky naleznete velmi přehledně na portálu www.tzb-info.cz a nebo na portal.gov.cz již méně přehledně.

A nebo se můžete obrátit na mě!

Kontakt

Energetické poradenství
Václava Trojana 1483/3
Praha 104 00

+420 724 054 228

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode