Co je energetický posudek? 

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. ( § 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.) 

Energetický posudek má podobnou strukturu a účel jako energetický audit, je včak cíleně zaměřen na zcela konkrétní problematiku. Posouzení proveditelnosti konkrétního opatření. 

Energetický posudek může zpracovat pouze energetický specialista, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů.

 

Povinnost zpracovávat energetický posudek ze zákona

Pojem energetický posudek je definován zákonem č. 406/2000Sb o hospodaření energií. Energetický posudek si musí zajistit stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství pro následující případy:

  • k posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávky energie pro nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy, je-li instalovaný výkon zdroje energie nad 200 kW,
  • k posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud se jedná o nová energetická hospodářství popř. hospodářství rekonstruovaná
  •  k posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud se jedná o nová energetická hospodářství popř. hospodářství rekonstruovaná. Pokud jsou však použity plynové turbiny, pak je hraniční elektrický výkon nižší - 2 MW, pokud jsou použity spalovací motory, pak je hraniční výkon ještě nižší - 0,8 MW
  • k posouzení proveditelnosti projektů zlepšení hospodaření energií financovaných ze státních nebo evropských finančních prostředků. Vypracovává se následně i k vyhodnocení plnění parametrů takových projektů.

 

Co obsahuje energetický posudek?

Obsah a forma energetického posudku je dána vyhl. 480/2012Sb. Často je energetický posudek vypracován jako povinná součást žádosti o některé dotace, např. Zelená úsporám.Energetického specialistu si vždy vybírejte podle jeho zaměření. Např. v programu Nová zelená úsporám je možné žádat o dotaci na zateplení domů, výstavbu nízkoenergetických domu, výměnu zdrojů tepla, instalaci solárních kolektorů apod. Vzhledem k mé praxi se nezaměřuji na stavební konstrukce a jejich energetické ukazatele, zaměřuji se pouze na výrobu a rozvody energií.  Zákonem dané části posudku jsou: 

  • titulní list
  • účel zpracování podle § 9a zákona
  • identifikační údaje
  • stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek
  • evidenční list energetického posudku
  • kopii dokladu o vydání oprávnění podle
Podrobné požadavky na obsah posudku jsou dány podmínkami konkrétních dotařních titulů. 

 

Jak si nechat vypracovat energetický posudek? 

Jednoduše! Obraťte se na energetického specialistu, který Vám odborně a nestranně posudek vypracuje. Kontaktujte mě a rád Vám nabídnu své služby. 

 

Mám zájem o posudek pro NZU

Chci vypracovat energetický posudek pro dotaci NZU, oblast C.3.3, C.3.4, C.3.5 a C.3.6

Kontakt

Energetické poradenství
Václava Trojana 1483/3
Praha 104 00

+420 724 054 228

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode