Co je technický dozor investora? 

Obecně se pod pojmem technický dozor (TDI) chápe výkon některých specifických činností stavebníka – objednatele stavebního díla (tzv. investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby a hájení zájmů investora. 

Výkon TDI zajišťuje: 

  • zajišťování administrativních činností (protokolární předání staveniště, vedení kontrolních dnů, žádost o kolaudaci stavby, zastupování investora v jednání s účastníky kolaudačního řízení apod)
  • přejímání dokončených stavebních výkonů,
  • kontrolu a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty,
  • zhotovení soupisu vad a nedodělků,
  • prověření dodavatelských faktur,
  • v kontrole vedení stavebního deníku,
  • sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.
  • kontrola realizační dokumentace a jejich změn,
  • hlídání termínů stavby definované harmonogramem,
  • podstatnou součástí jeho výkonů je průběžná kontrola kvality stavby včetně projektu, vzhledem ke skutečnostem, které se na stavbě vyskytují, z toho důvodu je nezbytné, aby byl technický dozor náležitě kvalifikovaný a zkušený.

 

Proč je TDI výhodné? 

Ne každý investor do podrobna rozumí problematice stavby, kterou realizuje. Někdy je obtížné bez vlastních zkušeností včas odhalit nekvalitně provedené nebo předražené práce. Proto je výhodné, svěřit kontrolu provádění stavby odborníkům, kteří už ví, na co si dát pozor. 

Výkon technického dozoru na stavbě je v některých případech dokonce nařízen zákonem. Například Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje povinnost stavebníka zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, i byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu. 
Obdobná povinnost může např. vyplynout z podmínek některých dotačních titulů či podmínek spolufinancujících bankovních institucí. Příkladem je např. dotační program Zelená úsporám. 

Neváhejte mě kontaktovat! 

 

Kontakt

Energetické poradenství
Václava Trojana 1483/3
Praha 104 00

+420 724 054 228

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode