Co je energetický audit? 

Energetický audit slouží pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu nebo energetickém hospodářství a pro navržení opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický audit se zpracovává zejména pro větší budovy a výrobní provozy, výrobny energie, soustavy rozvodu tepla, energetické zdroje, ale lze jej použít také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru, např. pro projekt malé elektrárny, kogenerační jednotky apod.

Energetický audit může zpracovat pouze energetický auditor, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů.

 

Povinnost zpracovávat energetický audit ze zákona

V některých případech je dokonce povinnost zpracování energetického auditu dána zákonem. Konkrétně zákonem č. 406/2000Sb o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou 480/2012Sb takto: 

 • Všechny právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů) s celkovou roční spotřebou energie (tj. pot­řeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 35 000 GJ
 • organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti…) s cel­kovou roční spotřebou energie (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 1 500 GJ,
 • fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,
 • Energetický audit je dále vyžadován správci některých programů podpory a bankami pro posouzení žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování energetického projektu.

 

Co obsahuje energetický audit?

Obsah a forma energetického auditu je dána vyhl. 480/2012Sb. Přesto ale není audit jako audit. Správně by audit měl do detailu analyzovat Vaše stávající hospodaření s energiemi, vše dopodrobna vyčíslit a následně navrhnout jednotlivá úsporná opatření, které navzájem porovná z hlediska energetického, ekonomického a ekologického. Hlavní části auditu jsou: 

 • zadání energetického auditu
 • popis stávajícího stavu
 • zhodnocení stávajícího stavu
 • návrh opatření ke snížení spotřeby energie
 • ekologické vyhodnocení variant
 • ekonomické hodnocení variant
 • výběr optimální varianty
 • doporučení energetického auditora

 

Jak si nechat vypracovat energetický audit? 

Jednoduše! Obraťte se na energetického specialistu, který Vám odborně a nestranně audit vypracuje. Kontaktujte mě a rád Vám nabídnu své služby. 

Kontakt

Energetické poradenství
Václava Trojana 1483/3
Praha 104 00

+420 724 054 228

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode